รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเกียรติยศ เป็นรางวัลที่มอบให้กับ ผู้ที่ได้รับรางวัล กินรี ยอดเยี่ยม ในประเภทเดียวกัน ติดต่อกันสามครั้ง

01.


สวนสุภัทราแลนด์


  • ที่อยู่:
  • ๗๐ ม.๑๐ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ๒๑๑๒๐
  • โทรศัพท์:
  • ๐๘ ๙๙๓๖ ๕๙๓๓

สวนสุภัทรา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวมพรรณไม้ผลเมืองร้อนถึง ๒๕ ชนิดจากทุกภูมิภาคของประเทศ มีรูปแบบการบริหารจัดการสวนผลไม้อย่างเป็นระบบ มีการควบคุมคุณภาพผลผลิตและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องผลไม้เมืองร้อนการจัดการดูแล การจัดการการน้ำ การจัดการดิน สาธิตการเลี้ยงผึ้ง โดยจัดให้มีผลไม้ไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ผ่านทางกิจกรรมนั่งรถรางที่ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซเข้าชมสวน รถทุกคันมีวิทยากรแนะนำ ให้ความรู้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน บริการห้องประชุมสำหรับให้ความรู้ด้านการเกษตร รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ