รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเกียรติยศ เป็นรางวัลที่มอบให้กับ ผู้ที่ได้รับรางวัล กินรี ยอดเยี่ยม ในประเภทเดียวกัน ติดต่อกันสามครั้ง

01.


อุทยานแห่งชาติตาดโตน


  • ที่อยู่:
  • เลขที่ ๓๕/๕ ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
  • โทรศัพท์:
  • ๐๔๔ ๘๕๓ ๓๓๓

น้ำตกตาดโตน อยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน มีน้ำตลอดทั้งปี นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ ในอุทยานแห่งชาติฯ ประกอบด้วยป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง เหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาหลายเส้นทาง บริเวณน้ำตกตาดโตน มีน้ำตกผาเอียง และน้ำตกตาดฟ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้พันธุ์พืชและสัตว์ป่าได้ทุกฤดูกาล